திங்கள், 21 நவம்பர், 2011

புயலாய் எழுவாய் திருநங்கையே....


போராட்டமோ புது வான் பறவைகளே
நாள் யாவுமே ஜெயமாகும் தேதியிலே
உன் வேதனைகள்
பனி போலே நீங்கி விடும்
உன் தேவைகளை
வரும் காலம் மீட்டு தரும்
விளி நீரினில் கரைந்திடும்-நீயே
விடை தேடிட எழுந்திட வேண்டும்
புகை நிறைந்திடும் அடுக்கரை போக்கி
உலகை வென்றிட எழுந்திட வேண்டும்
உலகமே உன்னோடு சேருமே
திரு பெண்னே வா வா


நீ பூ இல்லையே
பூகம்பம் வேர் விடும் வேளையிலே
நீ தேன் இல்லையே
தேள் வந்து தீண்டும் சமுகத்திலே
நீ மீன் இல்லையே 
ஆண் போடும் துாண்டிலில் சேர்ந்து விட
நீ தேரில்லையே
பல ஆண்கள் கை தொட
நீ தோன்றிய பூமியே
உன்னை நீக்குவதா?
கண்ணீரில் நீ தீட்டிய-கோலம்
இப்போது மாறிடவே
விடை கண்டிடவே
எழுவாய் எழுவாய்
துயரை கழைவாய்

ஊராளவே நாடாளவே
பெண்ணாக நீ துணிந்திடும் வேளையிலே
உன் கணணிலே நீர் சிந்தியே
நிற்கின்றாய் நாளும் பூமியிலே
தோற்காமவே முன்னேறுவாய்-என
உலகு வாழத்திடும் சூழல் வரும்
சோகங்களை நீ துாக்கியே
கொஞ்சாதே வாழக்கை வீழ்ந்து விடும்
போராட நீ துணியாமல்
காலம் மாறாதே
தீராத வேதனையில்லை
பூவே வாடாதே
நிலை மாற்றிட
துயர் நீங்கிட
எழுவாய் எழுவாய்
புயலாய் எழுவாய்

1 கருத்து: