ஞாயிறு, 22 ஜூலை, 2012

ஜயோ பெரிய தலையிடி

வணக்கம் என் அருமை தோழமைகளே. வீசா தொடர்பான  வேலைகளின் நிமிர்த்தம் கணினி பக்கமே தலை சாய்க்க முடியவில்லை. உங்கள் வலைத்தளத்திற்கும் சமூகம் தரவில்லை. யாரிடம் மாட்டி கொண்டாலும் இலங்கை அரசிடம் மாட்டிக் கொள்ள ’கூடாது இதற்கு நானே சிறந்த எடுத்துக்காட்டு

இனி கொஞ்ஞம் நான் விடுதலை தொடர்வேன் எழுத்துக்களை.....

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக