புதன், 3 அக்டோபர், 2012

உலகியே யாருடைய கவிதைகள் அதிக மொழிகளில் மொழி பெயர்க்கப் பட்டதென தெரியுமா?

அறிந்ததும் அறியாததும் 


உலகம் தோன்றிய காலத்திலிருந்து இன்று வரை எத்தனையோ கவி மேதாவிகளை சந்தித்து விட்டது. ஆனாலும் சிலருடைய கவிதைகள் குறிப்பிட்ட சில சமூகங்களுக்கு மாத்திரம் சொந்தமானவையாக இருக்கும்.

அவ்வாறுள்ளவைகள் சில மதங்களுக்கு சொந்தமானவையாக இருக்கும். அப்படிப்பட்டதே யூத அரசனான தாவீது என்பரின் கவிதைகள். உலகிலேயெ அதிக மொழிகளில் மொழி பெயர்க்கப்பட்ட நுால் எது என்று கேட்டால் அது கிறிஸ்தவர்களின் புனித நுாலான வேதாகமம் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும். அந்த நுாலில் சங்கீதங்கள் அல்லது திருபாடல்கள் என்ற நுால் தொகுதி உண்டு இதை எழுதியவர் அரசர் தாவீது. அதனால் இவருடைய கவிதைகளே அனேக மொழிகளில் மொழி பெயர்க்கப்பட்டதென்பது கண்கூடு. இவர் ஓர் இசைக் கலைஞர் அது மட்டுமல்லாது ஒரு போர் வீரர்.

இவர்.இறைவனின் அடியார் கூடு இவர் வழி மரபிலிருந்தே இயேசு பூமியில் பிறந்தார் என்று வேதம் கூறுகிறது. அவருடைய கவிதைகள் பெரும்பாலும் இறைவன் புகழ் பாடுபவையாகவும், இறைவனிடம் மன்னிப்பு கேட்பதாயும், நன்றி கூறுவதமாயும் அமைந்துள்ளது.

இப்படிப்பட்ட கவிஞர் உலகத்தில் வாழ்ந்தார் என்பது அவருடைய கவிகள் கிறிஸ்தவ உலகிற்கு சொந்தமானதாலோ என்னவோ மறைக்கப்பட்டு விட்டது.